Avis legal

A l'efecte de les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FERPEI CADAQUES SL informa al client i/o visitant d'aquesta pàgina que tots les dades que faciliti en qualsevol moment i de manera voluntària a FERPEI CADAQUESSL o als seus empleats, seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal legalitzat i inscrit en el Registre general de protecció de Dades i que es manté sota la responsabilitat de FERPEI CADAQUES SL

La principal finalitat d'aquest fitxer és la de mantenir la relació amb els clients i la realització d'estudis estadístics. Qualsevol ús de les dades personals diferent als esmentats requerirà el consentiment del client. L'usuari podrà accedir a aquest fitxer en qualsevol moment per a sol·licitar i obtenir la rectificació, cancel·lació, modificació o oposició de les seves dades de caràcter personal, per la qual cosa podrà dirigir-se personalment a les dependències de l'empresa situades en :

FERPEI CADAQUES SL
MIQUEL ROSSET 13
17 488 CADAQUES
Tel 972258206

Correu electrònic: info@hostaletcadaques.com.es

FERPEI CADAQUES SL es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà totes les mesures que siguin precises per a evitar que resultin alterades, que es perdin o que siguin objecte de tractament o accés no autoritzat, sempre tenint en compte l'estat de la tecnologia disponible.

Pot sol·licitar mes informació sobre el nostre compromís de privacitat escrivint-nos a l'adreça info@hostaletcadaques.com.es

De la mateixa manera podrà consultar la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal en la web de l'Agència de Protecció de Dades www.agpd.es

Per a qualsevol consulta o ampliació d'informació no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.