Museus
Per als que vulguin conèixer l'oferta cultural de Cadaqués es recomana visitar el Museu municipal del poble, la Casa Museu de Salvador Dalí i l'espai Cap de Creus.


Nucli antic i l'església
Per conèixer la història de Cadaqués és indispensable visitar el casc antic. La vila d'origen medieval i envoltada per una gran muralla ocupava l'espai del que avui dia és el centre històric de Cadaqués. Passejant pel casc antic el viatger podrà trepitjar l'antic paviment del poble, la vorada. El punt més alt del nucli antic és on es troba l'església de Santa Maria de Cadaqués


Ruta del senderisme
A Cadaqués hi ha una gran varietat de platges i cales que per la seva bellesa i singularitat són úniques en tota la Costa Brava.
Un dels elements més característic tant de les platges com de les cales són els còdols de mar i les roques. Aquestes últimes posseeixen formes molt curioses. Tant és així que els mateixos cadaquesencs, han batejat amb noms d'animals, aquelles roques que per la seva capritxosa forma, recordava a un determinat ésser viu.

Museums
For those who wish to know the cultural offer of Cadaqués is recommended to visit the Municipal Museum of the town, the Casa Museu Salvador Dalí and space Cap de Creus.

Old and church
For the history of Cadaqués is essential to visit the old town. The medieval town surrounded by a large wall space occupied what is today the center of Cadaqués. Walking through the old town, passengers can step on the floor of the town rake. The highest point of the old town is home to the church of Santa Maria de Cadaqués

Hiking Trail
In Cadaqués there are a variety of beaches and coves for its beauty and uniqueness are unique on the Costa Brava.
One of the most characteristic of both the beaches and coves are pebbles and sea rocks. The latter have curious ways. So much so that the same from Cadaqués have baptized with names of animals, those rocks for his whimsical way, remember a certain living being.

Museos
Para los que deseen conocer la oferta cultural de Cadaqués se recomienda visitar el Museo municipal de la ciudad, la Casa Museo de Salvador Dalí y el espacio Cap de Creus.

Casco antiguo y la iglesia
Para conocer la historia de Cadaqués es indispensable visitar el casco antiguo. La villa de origen medieval y rodeada por una gran muralla ocupaba el espacio de lo que hoy día es el centro histórico de Cadaqués. Paseando por el casco antiguo el viajero podrá pisar el antiguo pavimento del pueblo, el bordillo. El punto más alto del casco antiguo es donde se encuentra la iglesia de Santa María de Cadaqués

Ruta del senderismo
En Cadaqués hay una gran variedad de playas y calas que por su belleza y singularidad son únicas en toda la Costa Brava.
Uno de los elementos más característico tanto de las playas como de las calas son los guijarros de mar y las rocas. Estas últimas poseen formas muy curiosas. Tanto es así que los mismos cadaquesencs, han bautizado con nombres de animales, aquellas rocas que por su caprichosa forma, recordaba a un determinado ser vivo.

Musées
Pour ceux qui souhaitent connaître l'offre culturelle de Cadaqués est recommandé de visiter le musée municipal de la ville, la Casa Museu Salvador Dalí et de l'espace du Cap de Creus.

Vieux et l'église
Pour l'histoire de Cadaqués est indispensable de visiter la vieille ville. La ville médiévale entourée d'un grand espace mural occupé ce qui est aujourd'hui le centre de Cadaqués. Marcher à travers la vieille ville, les passagers peuvent marcher sur le plancher de la rame de la ville. Le point de la vieille ville le plus élevé est le foyer de l'église de Santa Maria de Cadaqués

Sentier de randonnée
Dans Cadaqués il existe une variété de plages et criques pour sa beauté et l'unicité sont uniques sur la Costa Brava.
L'un des plus caractéristiques des deux plages et criques sont des cailloux et des rochers de la mer. Ces derniers ont des façons curieuses. Tant et si bien que le même de Cadaqués ont baptisés avec des noms d'animaux, ces roches pour sa manière fantaisiste, se souviennent d'un certain être vivant.